Pahinga rin ‘pag may time. (Essay)

Katulad noong mga nakaraang taon, ang World Youth Day o Pandaigdigang Araw ng Kabataan sa taong 2013 ay isang paraan upang paalalahanan ang bawat isa sa atin na magkaroon ng pananampalataya at bukas na kaugnayan sa Panginoon. Sa taong 2013, napakaraming pagbabago ang hinaharap ng pananampalatayang Katoliko—isa na rito ang mga hindi matapos-tapos na isyu kaugnay ng mga kabataan. Maraming hinahanap ang mga kabataan. At tulad ko, patuloy ako sa paghahanap ng mga bagay na akala ko’y wala ng kasagutan.

Sa taon ng pananampalataya, ang simbulo ng WYD 2013 ay nagpapaalala na: “Pahinga rin ni ‘pag may time. Saan ba tamang magpahinga? Walang iba kundi sa piling ng Ama. Sa larawan ng WYD13, mapapansin na ang isang imahe ni Hesus na nag-aanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya. Isa itong paanyaya na palagi siyang nasa piling natin. Ang kanyang mga kamay ay nakaayos pa rin nang Siya ay ipinako sa krus—ito ay nakabukas pa rin para sa atin. Sa panahong tayo ay nahihirapan, nagtatanong, at pilit naghahanap ng mga kasagutan, nararapat lang na tayo ay lumapit sa Kanya. Ito ang perpektong formula ng buhay na iilan pa lamang ang nakakaalam. Ang logo rin ng WYD13 ay binubuo ng tatlong kulay—berde, dilaw, at asul.  Ang kulay na berde at asul ay sumisimbulo sa mga likas na yaman sa buong mundo. Mapalangit o mapalupa, ang mga likas na yaman ay dapat pangalagaan ng isang kabataan. Ang pagpapahinga ay mas malalasap kung tayo ay nasa piling mismo ng isang preskong kapaligiran. Isang kapaligirang may puno at halaman, may mga ibon na nag-aawitan, at may hanging sa loob ay nakakapagpagaan—ito ang tunay na kapahingahan. Sa larawang ito, natanto kong hindi madamot ang Diyos, na kahit pahinga lang ang habol natin sa Kanya, patuloy Niya pa rin ibinibigay ang nais natin. Sa mga oras na nangangailangan tayo ng makakasama, dapat natin itong ilaan sa piling Niya.

Noon, hindi ko alam kung para saan o ano ang World Youth Day at ano nga ba ang kahalagahan nito sa kabataan. Hindi naman kasi napapakain ng pagdiriwang na ‘to ang mga nagugutom na kabataan. Subalit, sa patuloy na paggabay ng Espirito Santo, natanto kong hindi sapat ang aking nalalaman. Ang Diyos ang siyang handang magbigay sa lahat ng nangangailangan. Katulad sa logo World Youth Day, patuloy Niya tayong inaanyayahan na lumapit sa Kanya nang sa gayon ay wala tayong ibang maranasan kundi ang isang perpektong pahinga sa piling Niya.

 

xx

This is my essay entry for WYD2013’s official logo. 🙂 If you’re asking how’s my July, so far, it’s very exhausting. I only spend 4 hours sleeping. I’m lucky if I was able to sleep inside the jeepney while I’m on my way to school. But then, I still find myself happy. 🙂 Hope you too are having a great fun, too! 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s