Aishite imasu ni Romulo P. Baquiran Book Review

Isinulat ni Sir Romulo P. Baquiran ang Aishite imasu: Mga Dagling Sanaysay sa Danas-Japan ang mga sanaysay rito noong siya ay nagturo ng Wikang Filipino sa Japan noong 2014-2017. Inilathala naman ito ng UP Press ngayong 2021.

Bakit mo ito kailangang basahin?

Maraming dahilan para basahin mo ang librong ito. Una, basahin mo ito dahil maraming magandang paglalarawan sa Japan ang nilalaman ng akdang ito.

May isang kabanata na kung saan, malinaw na nailarawan sa isip ko ang itsura ng cherry blossoms at ang pakiramdam ng mga naroon sa eksenang iyon. Banayad ang mga naratibo. Parang nasa Japan ka na rin.

Basahin mo ito dahil napaka-natural, at totoo ng pagsusulat ni Sir Joey. Walang paglilimita sa mga danas, nakakatawa man o nakakahiya, na ikinuwento sa akdang ito. Matututo, matatawa, at makakaramdam ka ng lungkot sa mga sanaysay.

Napakaganda ng akdang ito. Parang kaibigan ka ni Sir Joey at personal ka niyang dinala sa iba’t ibang lugar sa Japan. Ipakikita niya sa’yo ang pagkain, teknolohiya, bisikleta, at ang transportasyon sa Japan. Ipakikilala ka rin niya sa mga naging kaibigan at mga nakasalubong niya sa lugar na ito.

Pwede mo pa ring bilhin ang aklat na ito sa Shopee. 🙂

Advertisement

Instructions on How to Disappear by Gabriela Lee

Instructions on How to Disappear by Gabriela Lee is published in 2016 by Visprint, Inc. Some of the stories have been published in some local and international journals. Each story has its own beauty that made me finish reading this book in one sitting.

There are several stories in this book. But here are some of my favorites.

This Side of the Looking Glass

It describes what it feels like to be fat–not the ordinary kind of fat. The author uses imagery that brought the protagonist to her dream. Her ideal family, ideal love life, and body but eventually she has accepted the real her. What I loved about this story is that the main character accepted her body, current situation, and her school belongingness.

Tabularasa

It is about the girl who had a relationship with a man who was having a hard time remembering. This story happened in Quezon City and I somehow relate with some of the places mentioned in this part. I love how this story ended. It is such a major cliffhanger.

Hunger

This story contains a manananggal who, at the end of the story, made me wonder if she has eaten her childhood love and his child. This part is written in second person point of view which makes me think if I am the manananggal in this story. This has the best narration among all the other stories.

I love how the author used different style and writing technique in writing each story. Each is indeed unique and remarkable. It is distinct from her other stories as well. The way she narrates is breathtaking and has the power to convince you that her fiction is true and is happening in real life.

Currently, this book is out of stock but this is recommended for those who are looking for a book that is short, sweet, and strange. 🙂

Hinugot sa Tadyang ni Lualhati Bautista Book Review

Dahil Buwan ng Wika, at Buwan ng Akdang Pinoy ang Agosto, isusulat ko sa Filipino ang rebyu para sa aklat na pinamagatang Hinugot sa Tadyang na isinulat ni Lualhati Bautista.

Sa pamagat pa lang, masasabi mong nagpapahayag ng peminismo ang akdang ito. Lahat ng anim na kabanata ay isang paglalarawan sa danas ng babae bilang bahagi ng pamilya, komunidad, lipunan, at ng isang mundo.

Isa sa pinakapaborito kong bahagi sa aklat na ito ay ang Pinoy na bersyon ng mga fairy tales. May sarili siyang paraan ng pagpapahayag nito kaya naman isa ito sa pinakanagmarka sa akin.

“Ang pag-ibig ay isang damdamin na tunay na walang paliwanag.” pahina 141

Binigyan niya ng peministong lapat ang konsepto ng kababaihan sa midya, telebisyon, aklat, at ultimo sa wika. Kapag binasa ito ng sinuman, siguradong magkakaroon siya ng isang bagong pananaw sa mga kababaihan. Bakit nga ba ilaw lang ng tahanan ang turing sa mga kababaihan? Ang lalaki, haligi. Inspirasyon lamang ba sa isang pamilya ang pagiging ina?

Malakas ang ating isip at puno ng talino ang ating mga utak. Kailangan lang natin linangin ang sarili nating mga paninidigan, mahanap ang sariling tinig at isabuhay angs arili nating kakayahan at mga adhikain.” pahina 242

Tinuturuan ni Lualhati ang mga babaeng nagbabasa nito na manindigan sa sarili nilang lakas at talino. Nagbibigay siya ng inspirasyon sa lahat na lumaban at manindigan sa mga karapatan.

Ang pagiging babae ay hindi isang kahinaan–isa itong lakas lalo pa ngayong ika-21 siglo. Marami na ang nakipaglaban para sa karapatan ng kababaihan, kaya naman patuloy na makibaka para sa pansariling boses.

Muli, pagpupugay sa mga kababaihan!